co robić gdy bolą dziąsła? leczenie stomatologiczne
co robić gdy bolą dziąsła? leczenie stomatologiczne

Powodów bólu dziąseł jest bardzo dużo, ale nie należy ich ignorować. Pacjenci zazwyczaj chodzą na wizytę w gabinecie dentystycznym dopiero w chwili trudnego do zniesienia bólu zębów. Do dentysty trzeba umówić się też, kiedy bolą dziąsła.

Ból dziąsła zwykle występuje w towarzystwie zaczerwienienia, obrzęku, a czasem także krwawienia. Zwykle lekceważymy te znaki, myśląc, że to niezamierzone podrażnienie szczoteczką do zębów, niestety takie objawy mogą być oznaką poważniejszego problemu. Kryjący się za tym stan zapalny, może powodować rozwój zapaleń przyzębia, zmian kieszonek dziąsłowych czy recesji dziąseł. To również bezpośrednio powoduje rozwój paradontozy, głównej z przyczyn utraty zębów.

Zwykle zapalenia powstają z…

Stomatologia Toruń

Regularne leczenie zębów w gabinecie stomatologicznym, pozwala Ci zachować zdrowie jamy ustnej. Skontaktuj się ze swoim dentystą.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store